elkezdődött

Megkezdődött az irodaszárny helyreállítása

Mint ismeretes, 1948-ban – a háborús sérülések kijavítása helyett – az épület nagy léptékű átépítése mellett döntöttek. Ennek során a Szentháromság téri palotarészt megfosztották díszeitől, elbontották a rizalitot és egy teljes szintet, a főhomlokzat változatosan tagolt, több részből álló tetőzetét pedig egyetlen óriási tetősíkkal helyettesítették. A jóval puritánabb irodaszárnyak homlokzatánál is hasonlóan jártak el, ráadásul itt…

Bővebben

Ideiglenes forgalmi rend változás – érkezik a harmadik daru

A Szentháromság tér 6. szám alatti épületegyüttes felújítási munkálataihoz szükséges – a Díszudvarban felállításra kerülő – toronydaru helyszínre szállítása és szerelése miatt – 2020.04.22-24. között, tehát szerdán nulla órától várhatóan péntek éjfélig – ideiglenesen megváltozik a környék forgalmi rendje. A Hess András téren az épületegyüttes kapuja és a keskeny, háromszög alakú virágsziget közötti rövid útszakaszt…

Bővebben
Eredeti ajtók kibontva az aulában_nyitó

Megkezdődött a reprezentatív terek helyreállítása

Az egykori miniszteri fogadóterem és váróterem padlóburkolatának és aljzatának kibontásával megkezdődött az épületegyüttes reprezentatív helyiségeinek rehabilitációja. A megmaradt értékek megóvása természetesen továbbra is elsődleges szempont, ami menthető állapotban vészelte át az elmúlt száz évet kiemelt figyelmet kap. Ennek jegyében a tisztítóbontást megelőzően a műemléki ajtótokok és a lépcsőházban a Zsolnay korlátok faforgács lap védelmet kaptak.…

Bővebben

Az épülettől tanulva élesztik újjá a várbeli Pénzügyminisztériumot

A történelmi épületek helyreállítását sok esetben nehezíti, hogy az eredeti tervdokumentáció hiányos, ezért a tervezéshez szükséges információk egy része csak a feltáró bontások nyomán válik elérhetővé. A kivitelezéssel párhuzamosan folyó tervezés nehézségeiről és érdekességeiről beszélgettünk Borbély Pállal, a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium egykori épületének rehabilitációját koordináló PM-TÉR6 Nonprofit Kft. vezérigazgatójával.

Toronydaru fülkéje 40 méter magasan

Ideiglenes forgalmi rend változás – érkezik a második daru

A Szentháromság tér 6. szám alatti épületegyüttes további kivitelezési munkálataihoz szükséges újabb toronydaru helyszínre szállítása és szerelése miatt – 2020.02.12-14. között, tehát szerdán nulla órától várhatóan péntek éjfélig – ideiglenesen megváltozik a környék forgalmi rendje. Természetesen a környék minden lakóháza megközelíthető marad, a gyalogosforgalmat csak a Fortuna köz teljes lezárása érinti, ahol a fenti időszakban…

Bővebben
A Szentháromság tér képe: rizalitépítés felülről

Már épül a rizalit

Az épületegyüttes Szentháromság téri, díszes, héttengelyes főhomlokzatának meghatározó eleme volt a középrizalit, és annak szélső tengelyeiből emelt két torony. 1948-ban a rizalitot és a tornyokat is elbontották, az épület oldalszakaszait — mondhatni vállait — összenövesztették. A homlokzat sóskúti mészkőlapjainak és párkányelemeinek kibontása, majd a főbejárat előtti trachit talapzat, valamint a jelentősen elhasználódott acélgerendák elbontása után…

Bővebben
A szél által megbontott állványzat

Megbontotta a szél az állványzatot

December 23-án a késő délutáni órákban az orkán erejű szél megbontotta a rekonstrukció alatt álló épület állványzatát. Személyi sérülés nem történt. A kármentesítés este 9 órára befejeződött, a kivitelező szakemberei a megsérült állványelemeket és takaróhálókat visszabontották, az állványzatot megerősítették, stabilizálták. A környék forgalmi rendje helyreállt. Vizsgáljuk, hogy a kivitelező cég az állvány felépítését szakszerűen végezte-e,…

Bővebben
Előkerült eredeti felirat a kapuáthajtóról: "Épült Ferenc József..."

Végéhez közeledik a hozzá- és elépítések bontása

Több mint százéves története során az épületegyüttes sok viszontagságon ment keresztül. 1944-ben több bombatalálatot kapott, majd a háborús sérülések helyreállítása helyett végzett átépítés során – Rados Jenő erőfeszítéseinek köszönhetően – sikerült ugyan megőrizni az épület szerkezetét és a palotaszárny néhány értékes részét, de ennek sok pusztítás és rengeteg elépítés volt az ára. A külső és…

Bővebben

A Pénzügyminisztérium palotája

A főhomlokzati látványtervek már napvilágra kerültek, elkezdődtek a tisztítóbontások is, így csak idő kérdése, hogy a Pénzügyminisztérium budavári épületének Fellner által megálmodott formája ne csak régi fotográfiákon táruljon szemünk elé. De mennyit tudunk az eredeti épületről? Tekintsük át a történetét!