A PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. elkötelezett amellett, hogy a ter6.hu honlapot az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alapján akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a 2019. november 19-i hatállyal a ter6.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

A ter6.hu honlap teljes mértékben megfelel a WCAG 2.0 AA szintnek.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

Ezen nyilatkozat 2019. november 19-én készült. Felülvizsgálatára 2023. május 11-én került sor.

A nyilatkozat elkészítése az (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat 3. cikkének (1) bekezdése szerint történt. Ennek alapján:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nyilatkozatban foglalt állítások az (EU) 2016/2102 irányelvben meghatározott követelmények tekintetében pontosak legyenek és az abban meghatározott módszer valamelyikén alapuljanak.

Jelen nyilatkozat harmadik fél által végzett értékelés, tanúsítás a https://webaccessibility.com/ honlap, valamint a weboldalt fejlesztő Webimpact Kft. nyilatkozata alapján készült.

Visszajelzés és elérhetőségek

Esetleges megfelelési hiányosságok jelzésére, illetve tájékoztatás kérhető az irányelvben nem szabályozott tartalmakról és információkról az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Kft

Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Központi iroda: 1012 Budapest, Vérmező út 4. III. em.

E-mail cím: iroda@ter6.hu

Telefonszám: +36 20 747 2264

Végrehajtási eljárás

Az (EU) 2016/2102 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban küldött értesítésre vagy kérelemre adott nem kielégítő válaszok esetén jelentkezzen a ter6.hu weboldalon megadott elérhetőségeken.

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35. Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450-3070; E-mail: info@kifu.gov.hu

 

Budapest, 2023. május 11.

 

Halmai Zoltán

vezérigazgató

PM-TÉR6 Nonprofit Kft.

 

Akadálymentesítési nyilatkozat